Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/608 Nové Ouholice – Nová Ves stavba
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2021 08:10:23
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 102-103


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č . 102-103.pdf (675.27 KB)
- S-10-Smlouva-OŘ-stavební práce-VZOR-IROP-OPRAVA.docx (652.34 KB)