Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Obchvat Králův Dvůr – silnice II. třídy – I. etapa
Odesílatel Eva Rafajová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.05.2018 11:12:12
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- vysvětlení zadávací dokumentace č. 1_10.5.2018.pdf (469.41 KB)
- A2a_Koordinacni_situace.pdf (1,014.25 KB)
- 100_1a_Situace_komunikace.pdf (854.16 KB)
- 22-17-45-DOT-01-KDO - OBCHVAT KRÁLŮV DVŮR - silnice II. třídy - I. etapa (zadání).xml (1.15 MB)
- 22-17-45-DOT-01-KDO - OBCHVAT KRÁLŮV DVŮR - silnice II. třídy - I. etapa [zadání] (1).xlsx (440.13 KB)