Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup ICT vybavení
Odesílatel Jindřich Synek
Organizace odesílatele Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112 [IČO: 00177032]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.01.2021 10:46:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Od: Jakub Konecký <konecky@consulta.cz>
Date: po 11. 1. 2021 v 17:15
Subject: Dotazy k veřejné zakázce "Nákup ICT vybavení"
To: <lindnerova@stavebnikolin.cz>


Dobrý den,obracím se na Vás jako na kontaktní osobu ve věci veřejné zakázky „Nákup ICT vybavení“ pro Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební, Kolín II, Pražská 112.K této veřejné zakázce na Vás mám dva dotazy:U položky „interaktivní tabule“ máte uveden požadavek „min. LAN“ a následně „připojení k internetu“.
Žádná s aktuálně prodávaných interaktivních tabulí nedisponuje LAN rozhraním a neumožňuje připojení k internetu, protože to u interaktivní tabule postrádá smysl.

Z toho důvodu Vás žádáme o vyškrtnutí uvedených parametrů z požadavků zadávací dokumentace.

Pokud zadavatel na těchto parametrech trvá, žádáme o vysvětlení, k čemu má připojení k internetu u interaktivní tabule sloužit a také žádáme o uvedení referenčního produktu, který uvedené zadání splňuje.V zadávací dokumentaci, v bodu 2.1, se uvádí toto: … Pražská 112 (dále jen „ICT vybavení“). ICT vybavení bude dodáno a instalováno dle podmínek podrobně stanovených v Technické specifikaci s položkovým rozpočtem, …
V technické specifikaci, ale není žádná zmínka o instalaci nabízených produktů. Je tedy předmětem veřejné zakázky pouze dodávka zboží, nebo zadavatel požaduje i jeho instalaci? V takovém případě je třeba instalaci specifikovat.Předem děkuji za Vaše odpovědi.


S pozdravemIng. Jakub Konecký

Senior Product ManagerConsulta Bürotechnik s.r.o.

Cukrovarská 519/20, 68201 Vyškov město

Česká republikaE-mail: konecky@consulta.cz | Mobil: 725 455 155 | Tel.: 517 356 635 | Web: www.consulta.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně 13.2.1997, Oddíl C, vložka 25902.

Odpověď na dotazy:

1. Požadavek na port LAN byl z technické specifikace odebrán (Priloha c. 2 - technicka specifikace s polozkovym rozpoctem 13-1-2021)

2. Součástí zakázky je instalace - viz Příloha č. 1 - Kupní smlouva - položka 3.2

3.2. Součástí plnění Prodávajícího je také:
(i) doprava Zboží do místa plnění, jeho vybalení, kontrola,
(ii) provedení základního (uživatelského) nastavení (instalace) Zboží,
(iii) předání instrukcí a návodů Kupujícímu k obsluze a údržbě Zboží v českém nebo anglickém jazyce, a to elektronicky nebo v tištěné podobě,
(iv) předání prohlášení o shodě dodaného Zboží se schválenými standardy,
(v) vypracování seznamu dodaných položek pro účely kontroly,
(vi) záruční servis Prodávajícím s ukončeným zásahem ve stanovené lhůtě v místě plnění,
(vii) pozáruční servis Prodávajícím,
(viii) závazek poskytování telefonické a internetové technické podpory,
(ix) závazek zajištění náhradních dílů,
(x) spolupráce s Kupujícím v průběhu realizace dodávky (zejména podmínky doručení).