Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka softwarových licencí v rámci multilicenčních programů společnosti Microsoft
Odesílatel Eva Dlouhá
Organizace odesílatele Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 05792291]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2021 18:24:25
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č 2

Oprava k bodu 2.

2. dotaz: Položky OfficeStd SNGL MVL a ExchgStdCAL SNGL MVL UsrCAL jsou bez Software Assurance?

V příloze č. 2 „Indikativní seznam licencí“ je uveden seznam licencí s označením produktu. V názvu produktu je uvedeno zda jsou se Software Assurance (SA).
OfficeStd SNGL MVL a ExchgStdCAL SNGL MVL UsrCAL jsou bez Software Assurance.

Původní zpráva

Datum 11.01.2021 10:22:49
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č 2

1. dotaz: Jak je myšleno zadání - cena na rok u trvalých licencí (platí se předem, případně u licencí se Software Assurance lze rozdělit platbu na tři splátky)?
1) WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL UsrCAL
2) ExchgStdCAL SNGL MVL UsrCAL
3) OfficeStd SNGL MVL
4) WinSvrDataCtr SNGL LicSAPk MVL
5) ExchgStd SNGL LicSAPk MVL

2. dotaz: Položky OfficeStd SNGL MVL a ExchgStdCAL SNGL MVL UsrCAL jsou bez Software Assurance?