Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka softwarových licencí v rámci multilicenčních programů společnosti Microsoft
Odesílatel Eva Dlouhá
Organizace odesílatele Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 05792291]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.01.2021 13:27:35
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č 2

1. dotaz: Jak je myšleno zadání - cena na rok u trvalých licencí (platí se předem, případně u licencí se Software Assurance lze rozdělit platbu na tři splátky)?
U licencí on-premise se jedná o jednotkovou cenu. Cena za 3 roky je maximální hodnota kontraktu za plánované množství licencí.
U licencí SaaS se jedná o roční platbu za služby a opět celkovou cenu plánovaného kontraktu za 3 roky.

2. dotaz: Položky OfficeStd SNGL MVL a ExchgStdCAL SNGL MVL UsrCAL jsou bez Software Assurance?
V minulosti byly licence se Software Assurance, i bez.

Zpravidla platí, že CAL licence bývají se SA, zatím co serverové OS a Office bývají bez SA.
V budoucnu plánujeme změnu on-premises licencí Microsoftu na model SaaS, tj. Microsoft 365.

Původní zpráva

Datum 11.01.2021 10:22:49
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č 2

1. dotaz: Jak je myšleno zadání - cena na rok u trvalých licencí (platí se předem, případně u licencí se Software Assurance lze rozdělit platbu na tři splátky)?
1) WinSvrCAL SNGL LicSAPk MVL UsrCAL
2) ExchgStdCAL SNGL MVL UsrCAL
3) OfficeStd SNGL MVL
4) WinSvrDataCtr SNGL LicSAPk MVL
5) ExchgStd SNGL LicSAPk MVL

2. dotaz: Položky OfficeStd SNGL MVL a ExchgStdCAL SNGL MVL UsrCAL jsou bez Software Assurance?