Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nábytek do učeben SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.01.2021 12:21:53
Předmět Kupní smlouva

Smlouva byla zveřejněna v registru smluv pod č. 14051419