Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění hromadné přepravy osob
Odesílatel Ivana Sedláková
Organizace odesílatele Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace [IČO: 00507601]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.05.2018 14:59:32
Předmět Výzva

Zadavatel zveřejnil na svém profilu výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k VZ: Zajištění hromadné přepravy osob. Veškeré dokumenty k zakázce jsou dostupné na profilu zadavatele pod odkazem: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_2650.html