Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Praktický výcvik vybrané skupiny žáků SOU k získání řidičského oprávnění pro skupinu B, C, T
Odesílatel Jan Nechutný
Organizace odesílatele Střední odborné učiliště, Nové Strašecí, Sportovní 1135 [IČO: 14802201]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2018 12:49:47
Předmět Výzva k podání nabídky

Zadavatel zveřejnil na svém profilu výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k VZ: Praktický výcvik vybrané skupiny žáků SOU k získání řidičského oprávnění pro skupinu B, C, T. Veškeré dokumenty k zakázce jsou dostupné na profilu zadavatele pod odkazem: https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_display_2603.html