Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Rámcová dohoda na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2018 09:15:21
Předmět Vysvětlení ZD č. 11-17

Vysvštlenbí Zd č. 11-17


Přílohy
- Vysvětlení Zd č. 11-17.pdf (1.05 MB)