Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.04.2018 08:43:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 10


Přílohy
- R-KSUS-ZD-UŘ-RD na PS-REV-180306.docx (155.03 KB)
- R-KSUS-ZD-UŘ-RD na PS-REV-180306.docx (155.03 KB)
- R-KSUS-KD-UŘ-RD na PS-REV-180306.docx (217.25 KB)
- Vysvětlení ZD č. 10.pdf (62.25 KB)