Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výběr dodavatele čistících a hygienckých prostředků v roce 2021
Odesílatel Pavla Vacková
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno [IČO: 00659771]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.10.2020 09:44:22
Předmět Výzva

Výběr dodavatele čistících a hygienických prostředků v roce 2021


Přílohy
- VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.pdf (5.33 MB)
- Krycí list nabídky - příloha č. 1.xls (47.00 KB)
- Priloha č.2 - ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY.docx (27.71 KB)
- Čestne prohlášení ke kvalifikaci - příloha č. 3.docx (22.18 KB)
- Čestné prohlášení o poddodavatelích - příloha č. 4.doc (34.00 KB)
- Čestne_prohlášení ke střetu zájmů - příloha č. 5.docx (19.24 KB)