Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Projektová dokumentace technického zabezpečení objektů SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.10.2020 10:51:21
Předmět Smlouva o dílo

Smlouva o dílo zveřejněna v registru smluv pod č.13007680