Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Druhá domácnost DOZP – PD“
Odesílatel Veronika Kopecká
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.09.2020 13:48:03
Předmět Výzva

Vážení uchazeči,
zadavatel Vám tímto oznamuje uveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Druhá domácnost DOZP - PD" s termínem podání nabídky do 12.10.2020 do 10:00 hodin.
Veškerá dokumentace je ke stažení na profilu zadavatele e-zak.
S pozdravem


Přílohy
- Výzva Centrum 83 PD a AD Druhá domácnost DOZP.pdf (287.17 KB)