Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VOŠ a SZeŠ Benešov - nákup přepravníku na přepravu koní, nákup učebních pomůcek do odborné učebny mechanizace a mechanizační dílny a nákup vybavení do výukové zahrady
Odesílatel Radek Mixa
Organizace odesílatele Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131 [IČO: 61664651]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.09.2020 16:05:36
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 99 a 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“).


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1.pdf (670.14 KB)