Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce střechy na bytovém domě č. p . 147 a č. p. 148 v Ledcích
Odesílatel František Váňa
Organizace odesílatele Bellevue, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 71234438]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2020 12:47:26
Předmět Výzva k podání cenové nabídky

Rekonstrukce ploché střechy stávajícího bytového objektu v obci Ledce u Kladna.


Přílohy
- Výzva.pdf (591.93 KB)
- Příloha č. 1 - návrh smlouvy o dílo.docx (37.22 KB)
- Příloha č. 2 - čestne_prohlášení ke kvalifikaci.docx (22.79 KB)
- Příloha č. 3 - krycí list nabídky.xlsx (14.97 KB)
- Příloha č. 4 - výkaz výměr.xls (204.75 KB)