Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rámcová dohoda na projektové práce pro KSÚS staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje, včetně výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2018 12:19:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 2-3


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 2-3.pdf (169.52 KB)
- Vysvětlení ZD č. 2-3.pdf (169.52 KB)