Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Sanační omítky v suterénu budovy DDM
Odesílatel Alena Holíková
Organizace odesílatele Dům dětí a mládeže Na Výstavišti, Mladá Boleslav, Husova 201 [IČO: 00873373]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2020 22:41:03
Předmět Výzva

V rámci VZMR Sanační omítky v suterénu budovy DDM přijímáme cenové nabídky na stavební práce dle zadávací dokumentace.


Přílohy
- Zadávací dokumentace - Sanace omítky v suterénu budovy DDM.pdf (543.60 KB)
- Krycí list.xlsx (12.92 KB)
- Položkový rozpočet.xlsx (13.81 KB)
- DDM - D.1.1.1.pdf (138.87 KB)
- DDM - D.1.1.2.pdf (130.21 KB)
- Fotodokumentace.docx (675.46 KB)