Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Jednorázové lůžkoviny
Odesílatel Lucie Fričová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.07.2020 14:58:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme dodatečné informace č. 1 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem "Jednorázové lůžkoviny"

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce zůstává nezměnena a to do 9. 7. 2020 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.


Přílohy
- DODATEČNÉ INFORMACE č. 1.docx (63.96 KB)