Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka ICT techniky a softwaru pro SOŠ a SOU Kladno
Odesílatel Eva Panenková
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, náměstí Edvarda Beneše 2353 [IČO: 00473634]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2020 14:00:16
Předmět Úprava specifikace

POZOR! došlo k úpravě specifikace v části softwar


Přílohy
- Příloha č. 3 - ÚPRAVA Specifikace předmětu poptávkového řízení 2020.pdf (11.51 KB)