Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/00719 a III/10145 Bouchalka, úprava křižovatky
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2020 07:50:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č . 1.pdf (558.03 KB)
- Přehled zatřídění 00719.xlsx (10.85 KB)
- Přehled zatřídění 10145.xlsx (10.84 KB)
- Zpráva 00719.pdf (814.44 KB)
- Zpráva 10145.pdf (813.23 KB)