Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Jednorázové lůžkoviny
Odesílatel Lucie Fričová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2020 15:04:39
Předmět Výzva

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Jednorázové lůžkoviny".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 9. 7. 2020 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.


Přílohy
- Zadávací dokumentace.docx (2.06 MB)
- Příloha č.1-3.docx (24.11 KB)
- Příloha č.4 - Návrh rámcové kupní smlouvy- část A.docx (35.39 KB)
- Příloha č.4 - Návrh rámcové kupní smlouvy- část B.docx (36.09 KB)
- Příloha č.4 - Návrh rámcové kupní smlouvy- část C.docx (35.56 KB)