Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/240 a II/101 přeložka silnice v úseku D7-D8, III. etapa, podrobný GTP
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2020 15:58:25
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 5

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 - 5


Přílohy
- vysvětlení ZD 1-5.pdf (241.85 KB)
- soupis prací.xls (94.00 KB)