Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výběr dodavatele obalového materiálu
Odesílatel Jana Juklová
Organizace odesílatele Domov Barbora, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 48677752]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.06.2020 12:59:55
Předmět Vysvětlení

K VZMR "Nákup obalového mateirálu"- vysvětelní:
Dotaz:
Co je pro Vás dle bodu 3.1. nabídková cena ?? Jak ji máme určit, když neznáme od Vás předpokládaný počet MJ .
Nebo si počty ks nebo jednotek rolí máme zadat do tabulky ,aby
vyšlo číslo 500000Kč???

nebo stačí zadat u všech položek krycího lisu nabídky , jen cenu za 1
ks nebo 1 roli,či balení po 50ks /100ks/ ?????

Potom ovšem celková cena by byla jen prostým součtem cen za 1ks
/1roli či 1 balení/!!??
Odpověď:
V příloze č. 1: krycí list nabídky bod 5.Položkový rozpočet je ve sloupci množství požadována cena za 1 ks/1role/1 balení s uvedeným návinem, obsahem v řádku názvu zboží, v kontextu prvního řádku, kde je uvedena vzorová číslice „1“.
S pozdravem a přáním pěkného dne.