Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Lávka pro pěší a cyklisty přes Labe mezi Kostomlaty nad Labem a Hradištkem - PD
Odesílatel Ivana Poláková
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2020 09:04:08
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Dobrý den,

zadavatel Vás informuje o tom, že obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Momentálně se zpracovávají odpovědi. Zadavatel vysvětlení uveřejní ihned, jak bude mít k dispozici odpovědi na dotazy. Zadavatel dále prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek bude dále prodloužena na základě termínu uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace.

S pozdravem

Ivana Poláková