Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ a PrŠ Jesenice
Odesílatel Jan Chalupný
Organizace odesílatele Základní škola a Praktická škola Jesenice, příspěvková organizace [IČO: 47013711]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.06.2020 08:52:19
Předmět Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č.1

Příloha k vysvětlení zadávací dokumentace č.1 Návrh smlouvy o dílo


Přílohy
- Př3 Návrh smlouvy o dílo.doc (308.50 KB)