Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obec Postřižín – rekonstrukce povrchů komunikací včetně chodníků – ulice Pražská, ulice Máslovická – Aktualizace vyjádření správců sítí, diagnostiky a zatřídění asfaltových vrstev dle vyhlášky č. 130/2019 Sb.
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.06.2020 14:57:00
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- výzva k podání nabídky a ZD.pdf (591.36 KB)