Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rukavice
Odesílatel Lucie Fričová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.05.2020 18:16:23
Předmět Výzva na veřejnou zakázku "Rukavice"

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Rukavice".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 10. 6. 2020 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.


Přílohy
- Zadávací dokumentace.docx (2.07 MB)
- Příloha č.4 - Návrh rámcové kupní smlouvy roušky.docx (34.31 KB)