Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Aktivizační centrum - denní stacionář Centrum 83 – TDS + BOZP
Odesílatel Luďka Jiránková
Organizace odesílatele Centrum 83 Mladá Boleslav, poskytovatel sociálních služeb [IČO: 00874680]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.12.2017 12:56:40
Předmět Vysvetleni k ZD č 1 ze dne 11.12.2017

Vysvetleni k ZD č 1 ze dne 11.12.2017


Přílohy
- OPRAVA Příloha č. 4 Výzvy - Návrh Smlouvy o dílo.docx (205.04 KB)
- Vysvetleni k ZD č 1 ze dne 11.12.2017.pdf (66.31 KB)