Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/101 Kralupy nad Vltavou, rekonstrukce mostu ev.č. 101-054 (opakování)
Odesílatel Ivana Nigutová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2020 11:32:55
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel Vás informuje o doručení žádostí o vysvětlení ZD k výše uvedené veřejné zakázce. Zadavatel nyní zpracovává odpovědi k těmto dotazům. Jakmile bude mít odpovědi k dispozici, zveřejní je.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta je uvedena na profilu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek bude dále prodloužena dle termínu uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace týkající se doručených dotazů.