Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava mostu ev.č. 11417-2 Most přes odpad rybníka v obci Sychrov
Odesílatel Linda Matějíčková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2020 12:36:35
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky


Přílohy
- výzva k podání nabídky.pdf (632.91 KB)