Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení III/3275 Starý Kolín
Odesílatel Marcela Slováková
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.05.2020 09:10:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 2-4


Přílohy
- Vysvětlení Zadávací Dokumentace 2-4.pdf (303.51 KB)
- Soupis prací - ASPE 10 v2.6.xls (359.00 KB)
- Soupis prací - ASPE 10 v2.6.xml (702.17 KB)
- Dešťová KAN Kolínská.zip (2.51 MB)
- III_3275 Starý Kolín, PDPS, doklady.zip (118.40 MB)
- PDPS chodníky + VO.zip (83.19 MB)