Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (voláním internet, data)
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.05.2020 07:00:52
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 3-7


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3-7.pdf (401.56 KB)
- R-4-ZD-OPRAVA.docx (75.73 KB)
- Příloha č. 5_Závazný vzor smlouvy na plnění veřejné zakázky-OPRAVA.docx (1.59 MB)