Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lom u Nové Vsi
Odesílatel Kateřina Puršová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2020 13:24:47
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Lom u Nové Vsi"

s termínem pro podání nabídky do 13.5.2020 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_6659.html
Děkuji a přeji pěkný den
K.Puršová


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Lom u Nové Vsi.pdf (295.36 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.94 KB)
- Příloha č. 2 Výzvy- Lom_u_Nove_Vsi_management_2020_2023_SOD.docx (2.10 MB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (45.80 KB)