Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Klepec I., II.
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.04.2020 08:56:13
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území KLepec I., II."

s termínem pro podání nabídky do 13.5.2020 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_6655.html
Děkuji a přeji pěkný den
K.Puršová


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Klepec.pdf (289.38 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.92 KB)
- Příloha č. 2 výzvy - Klepec_management_2020_2023_SOD.docx (2.51 MB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (45.79 KB)