Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Včelín SZeŠ Čáslav - střešní konstrukce
Odesílatel Jaromír Horníček
Organizace odesílatele Střední zemědělská škola, Čáslav, Sadová 1234 [IČO: 49797999]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.04.2020 09:01:19
Předmět Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči, zadavatel Vám tímto oznamuje následující změnu zadávací dokumentace. Administrativním pochybením došlo k chybě v položkovém rozpočtu. Opravený položkový rozpočet je součástí tohoto oznámení. Vzhledem k charakteru této změny zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 24. 4. do 10.00 hod.


Přílohy
- ST201903 - SO01 - Včelín SZeŠ Čáslav - VV střešní konstrukce (1).xlsx (45.54 KB)