Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení II/116 Lány – křiž. II/201 (včetně III/23623, III/23624, II/236)
Odesílatel Sabina Kolocová
Organizace odesílatele Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje [IČO: 00066001]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.04.2020 09:42:05
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 1-6


Přílohy
- Vyvsětlení ZD č. 1-6.pdf (366.36 KB)
- Př.1 - Průvodní zpráva II-116 - Lány.docx (915.47 KB)