Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oplocení Velíšská 116
Odesílatel Bohumil Bareš
Organizace odesílatele Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41 [IČO: 61664553]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2020 16:50:59
Předmět Výzva Oplocení Vlašimská

Oprava oplocení - SPŠ Vlašim objekt Velíšská 116