Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce a přístavba sociálního zařízení
Odesílatel David Tichý
Organizace odesílatele Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Čáslav, Masarykova 248 [IČO: 61924041]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2020 15:58:29
Předmět Výzva

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní přístavba sociálního zařízení ve stávajícím světlíku a rekonstrukce stávajících sociálních zařízeních na tuto přístavbu navazujících v objektu Gymnázia a SOŠPg Čáslav


Přílohy
- VZMR_Výzva-Zadávací dokumentace.pdf (406.43 KB)