Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Plynové kotle pro SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.03.2020 11:23:23
Předmět Kupní smlouva

Smlouva zveřejněna v registru smluv pod č.11147096