Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Kovové skříně pro SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2020 10:56:31
Předmět Kupní smlouva

Kupní smlouva byla zveřejněna v registru smluv č.11027820