Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Server pro ZOS
Odesílatel Lucie Fričová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.03.2020 15:14:49
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme dodatečné informace č. 2 k výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem "Server pro ZOS"

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce zůstává nezměněna, tedy na 13. 3. 2020 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.


Přílohy
- DODATEČNÉ INFORMACE č. 2.pdf (215.14 KB)