Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup ICT vybavení - opakování
Odesílatel Radek Mixa
Organizace odesílatele Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo náměstí 1310 [IČO: 61894427]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2020 12:18:14
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace (dále také „VZD“) dne 5.3.2020.


Přílohy
- Vysvětlení_ZD_č._1_DP.pdf (532.46 KB)