Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Písčina u Tišic
Odesílatel Kateřina Puršová
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2020 11:10:27
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Písčina u Tišic“

s termínem pro podání nabídky do 20.3.2020 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_6369.html


Děkuji a přeji pěkný den

K. Puršová


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Písčina u Tišic.pdf (309.87 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.40 KB)
- Příloha č. 2 výzvy - návrh smlouvy o dílo Písčina u Tišic.docx (918.51 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (44.90 KB)