Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Andělské schody
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2020 09:35:17
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Andělské schody“

s termínem pro podání nabídky do 20.3.2020 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_6363.html

Děkuji a přeji pěkný den
K. Puršová


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Andělské schody.pdf (301.47 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.37 KB)
- Příloha č. 2 výzvy - návrh smlouvy o dílo - Andělské schody PP.docx (504.48 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (45.12 KB)