Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hlaváčkova stráň
Odesílatel Puršová Kateřina
Organizace odesílatele Středočeský kraj [IČO: 70891095]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.03.2020 09:16:51
Předmět Výzva

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat písemnou výzvu k zakázce malého rozsahu na akci:

„Zajištění péče o maloplošné zvláště chráněné území Hlaváčkova stráň“

s termínem pro podání nabídky do 20.3.2020 do 10:00 hodin na podatelnu Krajského úřadu Středočeského kraje. Tato VZ byla také zveřejněna na profilu zadavatele pod tímto odkazem:
https://zakazky.kr-stredocesky.cz/contract_write_VY_6362.html


Děkuji a přeji pěkný den

K. Puršová


Přílohy
- Výzva k podání nabídek - Hlaváčkova stráň.pdf (263.81 KB)
- Příloha č. 1 Výzvy - Krycí list nabídky.xlsx (14.41 KB)
- Příloha č. 2 výzvy - návrh smlouvy o dílo Hlaváčkova stráň.docx (34.72 KB)
- Příloha č. 3 Výzvy - Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.docx (45.10 KB)