Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Server pro ZOS
Odesílatel Lucie Fričová
Organizace odesílatele Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, příspěvková organizace [IČO: 75030926]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.03.2020 13:40:03
Předmět Výzva

Vážení účastníci,

jménem zadavatele Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Vám v příloze zasíláme výzvu k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo působnost zákona s názvem:

"Server pro ZOS".

Lhůta pro podání nabídek k této zakázce je stanovena do 12.3.2020 do 10:00 hodin.

Nabídky se podávají písemně v listinné podobě osobně nebo poštou na adresu Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje.


Přílohy
- Zadávací dokumentace.docx (2.06 MB)
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx (14.17 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení.docx (14.71 KB)
- Příloha č. 3 - Souhlas s uveřejněním.docx (16.00 KB)
- Příloha č. 4 -Kupní smlouva.docx (34.87 KB)