Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Ruční nářadí a nástroje pro SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.02.2020 07:18:27
Předmět Kupní smlouva

kupní smlouva byla zveřejněna v registru smluv pod č. 10911268