Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výkon činnosti technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP- Dětské centrum Chocerady- technickohospodářský objekt
Odesílatel Pavel Biskup
Organizace odesílatele Dětské centrum Chocerady - centrum komplexní péče, příspěvková organizace [IČO: 43750672]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2020 08:48:10
Předmět Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení uchazeči,
zadavatel Vám tímto oznamuje Doplnění/změnu v zadávací dokumentaci.
Ve výzvě došlo k odstranění administrativních chyb a změny v prokázání profesní a technické kvalifikace.
Opravená Výzva je přílohou tohoto oznámení.
S pozdravem


Přílohy
- 20200218_Výzva a zadávací dokumentace TDS_THO Chocerady_rev. OKI IN.docx (89.85 KB)