Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Zabezpečovací systém domu pro SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.02.2020 14:54:12
Předmět Kupní smlouva

Kupní smlouva je zveřejněna v registru smluv pod č.10886316