Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Dodávka hutního materiálu do SOŠ a SOU Nymburk
Odesílatel Jiří Hubálek
Organizace odesílatele Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804 [IČO: 14451026]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.02.2020 09:07:08
Předmět Rámcová smlouva

Rámcová smlouva zveřejněna v registru smluv pod č. 10762072